Tag Bilgi

Tag Bİlgi

İlk olarak İngiltere’de 1979 yılında düzenlenen ve daha sonra dünyanın çeşitli yerlerine yayılan Teorik Arkeoloji Grubu (TAG-Theoretical Archaeology Group) toplantılarından esinlenen TAG-Türkiye, kuramsal arkeoloji ile ilgilenen, çalışmalarında kuramsal bakış açılarını kullanan, arkeolojinin tarihi ve bugünü üzerine fikir üreten kişileri bir araya getirerek bir tartışma ve eleştiri ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu toplantı sayesinde Türkiye’de arkeoloji etkinliğinin yürütüldüğü siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel ortam üzerine düşünsemeyi ve birbirimizle deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz bir fikir alış-verişi ortamı yaratmayı hedeflemekteyiz. Toplantı için yapılan çağrıya Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından 50’den fazla katılımcı destek verdi. Lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, akademisyenler, resmi ve özel kuruluşlar toplantı çatısı altında belirlenen ana temalar çerçevesinde çalışmalarını 15’er dakikalık bildiriler olarak sunacaklar.

İlk TAG-Türkiye’nin ana temaları devlet ve arkeoloji ilişkisi, arkeoloji eğitiminin sorunları, arkeoloji ve toplum ilişkisi, Türkiye arkeolojisinde kuramın yeri, tarihsel bağlamında Türkiye arkeolojisi ve arkeolojik sorunlara kuramsal yaklaşımlar olarak belirlenmiştir.

9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde gerçekleşecek toplantıya katılımcıların dışında çok sayıda dinleyicinin katılması beklenmektedir. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü bu toplantının evsahipliğini üstlenen organizatörüdür. 

Daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret edebilirsiniz: http://tagturkey.wordpress.com